Tolk i Danmark

De første skridt i det danske samfund er fyldt med ord, forventninger og spørgsmål. Tella Consultants sørger for, at sproget ikke er en forhindring for at komme godt i gang med sit liv her. Vores højtkvalificerede og håndplukkede tolke leverer altid empatisk og professionel tolkeservice.

Vi har specialiseret os i tigrinya, som er det officielle sprog i Eritrea, og derudover har vi et korps af tolke, som er specialiserede inden for en række andre sprog. Vi udvider kontinuerligt med diverse sprog, så vi altid kan opfylde de behov, som måtte være. I er derfor meget velkomne til at kontakte os i tilfælde af, at det ønskede sprog ikke optræder på listen i bookingmodulet, så finder vi en løsning på dette, eksempelvis vha. vores samarbejdspartnere.

Professionel tolkebistand

Vi opfatter god tolkeetik som en forståelse af hvordan tolken bør forholde sig overfor de involverede parter både før, under og efter samtalen. Alle vores tolke har pligt til at undersøge hvilken type tolkeopgave der er tale om, forberede sig både på opgavens omstændigheder og på hvordan opgaven kan gennemføres bedst muligt. Tavshedspligten er uomtvistelig og bliver opretholdt til det fulde omfang af forvaltningslovens § 27, jf. straffelovens § 152.

​​

​Vores tolke har høj standard, både i sproglige og kulturelle kompetencer og i rollen som tolk. De ved alle hvad god tolketeknik er, og hvordan en tolkning gennemføres mest effektiv. De er derfor alle bekendte med, at samtalen altid foregår mellem borger og tolkebruger og ikke mellem tolken og hhv. borger og tolkebruger. Tolken er formidler af samtalen og skal derfor være upartisk og neutral. Tolkens opgave er at oversætte det sagte ordret - uden fortolkning af det sagte. Hvis tolken er i tvivl om, hvad der er blevet sagt, skal tolken spørge ind til det. sagte og gengive den forklaring, som gives. Alt det sagte skal tolkes i 1.person.

Retningslinjer for vores tolke i Danmark

Foruden de sproglige forudsætninger, der er nødvendige for at kunne fungere som tolk i Danmark, er vores medarbejdere indforstået med en række ufravigelige retningslinjer.

Det betyder blandt andet, at vores tolke er bekendte med Tella Consultants forståelse af tolketeknik og -etik, at de formår at levere en høj sproglig og etisk kvalitet i forbindelse med tolkning, at de til enhver tid tolker ordret uden fortolkning af det sagte, at de forholder sig professionelt og ansvarsbevidst, og at de forholder sig neutralt i forhold til samtalens indhold.

Disse retningslinjer skal sikre borgernes integritet og garantere vores samarbejdspartnere, at enhver samtale bliver oversat af en upartisk og neutral formidler, når de har behov for en tolk i Danmark. Et samarbejde med Tella Consultants er lig med god tolketeknik og -etik.

Booking af tolke i Danmark

Du kan benytte kontaktformularen her på siden, hvis du har brug for en upartisk og professionel tolk i Danmark. I kontaktformularen har du desuden mulighed for at se en oversigt over de sprog, vores korps af tolke er specialiseret i.

Tella Consultants er en virksomhed, som leverer tolke i Danmark. Vi arbejder derudover målrettet for at guide borgere sikkert igennem integrationsprocessens faser, og vi ønsker at bygge bro og nedbryde sproglige og kulturelle barrierer mellem nye borgere og det danske samfund.

Har du spørgsmål

Lyder en af vores services som noget for dig eller mangler du hjælp? Brug formularen og få svar på dine spørgsmål.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Samarbejdspartnere​

Adresse

Filsam Translator

Børupvej 73

8310 Tranbjerg J

CVR: 40157433

E-mail: info@filsamtranslator.dk

E-fax nummer: 4569803404

Book et møde

51 88 63 22

Telefontider:

Mandag - Tordag kl. 08:00 - 16:00

Fredag fra 08:00-14:00

​Akut telefon: 61 51 71 59

Følg os

linkedin-white  LinkedIn

fb-f-logo-white-29  Facebook