Mentor- og støttekontaktperson​

Hvad laver en støttekontaktperson?

Vi yder støtte og vejledning i de sociale aspekter, og giver uddannelses- og erhvervsorienteret vejledning. Som støtteperson yder Tella Consultants en aktiv og empatisk støtte i øjenhøjde, som bygger på interkulturel forståelse. Borgeren bliver velfunderet i lokalsamfundet, får udbygget sit netværk og bliver fortrolig med offentlige instanser og selvhjulpen i hverdagen.

Mentoren fungerer i høj grad som en kulturtolk for borgeren, hvor borgeren opnår forståelse af skrevne og uskrevne regler, normer og forventninger, og vil på den måde hurtigt kunne begå sig i sociale sammenhænge. Desuden kan mentoren stille mentalt udfordrende krav til borgeren og på den måde støtte individet i en udviklingsproces.

​​​

Vores mentorer og støttekontaktpersoner yder støtte og vejledning i de sociale aspekter i den uddannelses- og erhvervsorienterede vejledning samt indenfor beskæftigelse med det formål at forbedre borgerens muligheder for at gennemføre uddannelse eller opnå beskæftigelse. I andre tilfælde kan det dog også være støttekontaktpersonens opgave at yde fokuseret social- og netværksstøtte eller at fungere som støtte i forbindelse med besøg hos læge, psykolog eller lignende forløb der sætter store krav til borgeren.

​​​

Individuelle forløb med en mentor og støttekontaktperson​

Alle forløb tilrettelægges individuelt, så den enkelte borger bedst muligt bliver imødekommet og støttet videre frem. Med afsæt i loven om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven, loven om en aktiv socialpolitik, serviceloven og den allerede indgåede individuelle integrationskontrakt sammensætter vi sammen med den pågældende offentlige institution helhedsorienterede løsninger for både børn, unge og voksne, hvor Tella Consultants støttekontaktpersoner yder en aktiv og empatisk støtte i øjenhøjde, som er bygget på interkulturel forståelse.

Kontakt

Tella Consultants arbejder indenfor alle aspekter af integration i hele Danmark. Ligeledes stiller vi mentorer og støttekontaktpersoner til rådighed i alle dele af landet. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvordan en støttekontaktperson fra Tella Consultants kan yde støtte og vejledning.

Vores tolke:

 • behersker dansk og det sprog/den dialekt, der tolkes fra/til såvel mundtligt som skriftligt.
 • har som udgangspunkt en relevant sproguddannelse, er statsprøvet tolk, translatør eller har det relevante sprog som 1. eller 2. modersmål.
 • efterlever retningslinjerne i vores tolketeknik og etik.
 • er i stand til at levere en høj sprogfaglig- og etisk kvalitet i tolkningen.
 • er i stand til at at udvise en skærpet opmærksomhed.
 • tolker ordret mellem parterne, uden fortolkning af det sagte og agerer udelukkende som medie.
 • forholder sig neutralt, men formår at afklare forståelsesmæssige problemer.
 • er bekendte med overholdelse af tavshedspligt.
 • er i stand til at tage behørig hensyn til parterne i samtalen.
 • har en professionel og ansvarsbevidst opførsel.
 • må i udgangspunktet ikke have en relation til den, der tolkes for og må derfor, for at sikre borgers integritet, erklære sig inhabil.
 • besidder en ren straffeattest.

Har du spørgsmål

Lyder en af vores services som noget for dig eller mangler du hjælp? Brug formularen og få svar på dine spørgsmål.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Samarbejdspartnere​

Adresse

Filsam Translator

Børupvej 73

8310 Tranbjerg J

CVR: 40157433

E-mail: info@filsamtranslator.dk

E-fax nummer: 4569803404

Book et møde

51 88 63 22

Telefontider:

Mandag - Tordag kl. 08:00 - 16:00

Fredag fra 08:00-14:00

​Akut telefon: 61 51 71 59

Følg os

linkedin-white  LinkedIn

fb-f-logo-white-29  Facebook