​Mentorstøtte

Mentorordninger er en del af kernen hos Filsam Translator. Vores mentorer er integrationskonsulenter, som har en tæt kontakt med hver enkelt borger, hvor alle relationer er unikke og bygger på tillid.

Vi har bygget vores mentornetværk i tætte teams, hvilket vil sige at mentoren har den daglige kontakt med borgeren, og bag sig har mentoren et hold, der bakker op ift. praktiske opgaver, procesregler, sparring, mm. Vi har stor erfaring med denne særlige måde at yde mentorstøtte på, hvor vores nye medborgere hurtigt bliver godt funderet i det danske samfund både i lokalmiljøet og i forhold til uddannelse samt beskæftigelse.​

Filsam translator tilbyder mange forskellige komponenter i mentorordningerne, og her er der mulighed for at kombinere, skrue op og ned for dele og selvfølgelig også at opfinde nye løsninger alt efter dit behov.

Håndplukkede mentorer

For at kunne leve op til kundens behov og forventninger - mht det forventede resultat med borgen eller medarbejderen - bliver vores mentorer altid udvalgt med udgangspunkt i den pågældende borger, så mentoren taler samme sprog og har stor kendskab til både borgernes kulturelle baggrund og til det danske samfund og den danske kultur. Dermed fungerer mentoren også som tolk og kulturformidler for vores nye medborger og vil kunne støtte vedkommende lige præcis dér, hvor behovet er.

FIlsam Translators mentorer udarbejder en handle- og udviklingsplan samt en kompetenceafklaring med borgeren. Tanken er at udarbejde en lavpraktisk handleplan, der er så konkret som overhovedet muligt, og at motivere borgeren til at nå de aftalte delmål samt mål. Handleplanen har stor fokus på konkretisering og medansvar - borgeren skal ‘empowers’ af et mentorforløb hos Filsam Translator og ikke blot have en støtteperson, der gør hverdagen nemmere. Denne handleplan skal være godkendt af kunden og bliver løbende ajourført, og borgeren vil sammen med sagsbehandleren eller medarbejderansvarlig i virksomhedenhele tiden have adgang til disse dokumenter.

Filsam translator tilbyder to forskellige slags mentorordninger:

Mentor og støttekontaktperson

Hvad laver en støttekontaktperson? Tænker du måske.

Vi yder støtte og vejledning i de sociale aspekter og giver uddannelses- og erhvervsorienteret vejledning. Som støtteperson yder Filsam Translator en aktiv og empatisk støtte i øjenhøjde, som bygger på interkulturel forståelse. Borgeren bliver velfunderet i lokalsamfundet, får opbygget sit netværk og bliver fortrolig med offentlige instanser og gøres selvhjulpen i hverdagen.

Mentoren fungerer i høj grad som en kulturtolk for borgeren, hvor borgeren opnår forståelse af skrevne og uskrevne regler, normer, forventninger og vil på den måde hurtigt kunne begå sig i sociale sammenhænge. Desuden kan mentoren stille mentalt udfordrende krav til borgeren og på den måde støtte individet i udviklingsprocessen.

​​​

Vores mentorer og støttekontaktpersoner yder støtte og vejledning i de sociale aspekter samt uddannelses- og erhvervsorienterede vejledning og indenfor beskæftigelse med det formål at forbedre borgerens muligheder for at gennemføre en uddannelse eller opnå beskæftigelse. I andre tilfælde kan det dog også være støttekontaktpersonens opgave at yde fokuseret social- og netværksstøtte eller at fungere som støtte i forbindelse med besøg hos læge, psykolog eller lignende forløb, der sætter store krav til borgeren.

Virksomhedsmentor

‘Vores overordnede mål er at formidle arbejdspladser til vores nye medborgere og styrke deres personlige og faglige udvikling undervejs, for at de herigennem opnår gode udviklingsmuligheder og en bedre inklusion i samfundet og på arbejdsmarkedet. Vi benytter vores stærke netværk og opnår hurtige resultater i samarbejdet mellem vores tre primære fokusgrupper:

 • Kommunerne
 • Den nye medborger
 • Private og offentlige virksomheder

Beskæftigelsesorienteret specialrådgivning ydes af vores virksomhedsmentorer. Vores tætte samarbejde med virksomheder og intensive indsats bestræber sig på, at alle nye borgere får kontakt til en relevant og beskæftigelsespotentiel arbejdsplads.

Virksomhedsmentoren etablerer praktik- og løntilskudsforløb med henblik på ordinær ansættelse, udarbejdelse og eksekvering af alt tilhørende papirarbejde, løbende statusopfølgning, støtte og planlægning ift. videre forløb m.m.

Efter ansættelse slipper konsulenten først borgeren efter vurdering af, at denne er så selvkørende, at indsatsen fra virksomhedsmentoren er overflødig.

Herudover hjælper vi også de allerede fast- eller deltidsansatte med at begå sig i det danske arbejdsmarked, med henblik på personlig-udvikling og fastholdelse af deres jobs.

Den beskæftigelsesrettede indsats omfatter typisk:

 • ​Rådgivning om procesregler og resultatorienteret forløb i eller på vej til arbejdsmarkedet
 • ​Kompetenceafklaring og vurdering af tidligere uddannelse
 • ​Branchespecifikke forløb i samarbejde med ...
 • ​Innovativ og målrettet undervisningsforløb – opkvalificering af kompetencer
 • ​Vejledning i iværksætteri og etablering af egen virksomhed
 • ​Udarbejdelse af job og karriereplan
 • ​Udarbejdelse af kompetencemappe med CV, karriereplan, forslag til opkvalificerende kurser m.m.
 • ​Danskundervisning integreret med kultur og samfundsfag i samarbejde med sproglige-og kompetencecenter
 • ​Hjælp med at finde virksomhedspraktik og fast job
 • ​Status, evaluering og opfølgning

Et bærende delmål er at medborgeren hurtigst muligt får opbygget de nødvendige kompetencer, kvalifikationer og netværk for at kunne klare sig selv i det danske samfund. I alle vores individuelle og innovative forløb arbejder vi målrettet mod beskæftigelse via motivation og synliggørelse af nye muligheder for at opnå den bedst mulige inddragelse og ansvarsfølelse. I vores øjne er medborgerens ejerskab over egen udvikling essentielt for at denne skal føle succes efter forløbet er afsluttet.

Alle vores forløb er bygget op omkring gruppeforløb, individuelle samtaler, coaching, virksomhedsbesøg, matchning mellem personer og virksomheder samt formidling af nødvendige opkvalificerende kurser. Afhængig af den aftalte model og medborgerens behov vil der bruges mere eller mindre tid på de forskellige emner.

Individuelle forløb med en mentor og støttekontaktperson​

Alle forløb tilrettelægges individuelt, så den enkelte borger bedst muligt bliver imødekommet og støttet videre frem. Med afsæt i loven om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven, loven om en aktiv socialpolitik, serviceloven og den allerede indgåede individuelle integrationskontrakt sammensætter vi sammen med den pågældende offentlige institution helhedsorienterede løsninger for både børn, unge og voksne, hvor Filsam Translator støttekontaktpersoner yder en aktiv og empatisk støtte i øjenhøjde, som er bygget på interkulturel forståelse.

Hensigten med indsatsen er at støtte borgeren og motivere ham/hende til at opnå og/eller fastholde beskæftigelsesfremmende aktiviteter, jf. Integrationslovens § 23 A og C og loven om aktiv beskæftigelsesindsats LAB §2, stk. 2-13 samt LAB §31 B, C, D og E, eller andre opkvalificerende tilbud.

Gruppementor

Vi har mulighed for at tilrettelægge mentorstøtten, så indsatsen omfatter flere borgere på samme tid. Det kan f.eks. indeholde særligt tilrettelagte kursusforløb, åbne spørgetimer og samlet jobsøgning og jobparathed. Kontakt os og præsenter jeres behov og tanker, så skaber vi sammen den bedste løsning.

Kontakt

Filsam Translator arbejder indenfor alle aspekter af integration i hele Danmark. Ligeledes stiller vi mentorer og støttekontaktpersoner til rådighed i alle dele af landet. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvordan en støttekontaktperson eller en virksomhedsmentor fra Filsam Translator kan yde støtte og vejledning.

Har du spørgsmål

Lyder en af vores services som noget for dig eller mangler du hjælp? Brug formularen og få svar på dine spørgsmål.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Samarbejdspartnere​

Adresse

Filsam Translator

Børupvej 73

8310 Tranbjerg J

CVR: 40157433

E-mail: info@filsamtranslator.dk

E-fax nummer: 4569803404

Book et møde

51 88 63 22

Telefontider:

Mandag - Tordag kl. 08:00 - 16:00

Fredag fra 08:00-14:00

​Akut telefon: 61 51 71 59

Følg os

linkedin-white  LinkedIn

fb-f-logo-white-29  Facebook