​Medarbejdere

Vores medarbejderstab inkluderer både administrativt personale og et voksende hold af tolke og mentorer, som dækker hele landet, der bliver rekrutteret gennem vores store netværk.​

Vores tolke:

 • ​Behersker dansk og det sprog/den dialekt, der tolkes fra/til, mundtligt såvel som skriftligt.
 • ​Har som udgangspunkt en relevant sproglig uddannelse, er statsprøvet tolk, translatør eller har det relevante sprog som 1. eller 2. modersmål.
 • ​Efterlever retningslinjerne for vores tolketeknik og etik.
 • ​Er i stand til at levere en høj sprogfaglig og etisk kvalitet i tolkningen.
 • ​Er i stand til at udvise en skærpet opmærksomhed.
 • ​Tolker ordret mellem parterne, uden fortolkning af det sagte og agerer udelukkende som medie.
 • ​Forholder sig neutralt, men formår at afklare forståelsesmæssige problemer.
 • ​Er bekendte med overholdelse af tavshedspligt.
 • ​Er i stand til at tage behørig hensyn til parterne i samtalen.
 • ​Har en professionel og ansvarsbevidst opførsel.
 • ​Må som udgangspunktet ikke have en relation til den, der tolkes for og må derfor, for at sikre borgers integritet, erklære sig inhabil.
 • ​Besidder en ren straffeattest.

Arbejdsetik og tolketeknik

​Vi opfatter god tolkeetik som en forståelse af, hvordan tolken bør forholde sig overfor de involverede parter både før, under og efter samtalen.

Alle vores tolke har sprogfaglige forudsætninger for at kunne levere en optimal tolkeservice. Tolkenes sproglige kundskaber har enten rødder i en relevant sproglig uddannelse, erfaring som statsprøvet tolk, translatør eller en opvækst med sproget som første eller andet modersmål.

Vores tolke har tavshedspligt og forholder sig som neutrale formidlere. Tavshedspligten er uomtvistelig og bliver opretholdt til det fulde omfang af forvaltningslovens § 27, jf. straffelovens § 152. Dermed er et samarbejde med Filsam Translator et synonym for upartisk tolkeservice, da der ikke tages parti, ej heller indblandes der i politisk ideologi, religion og lignende personlige omstændigheder. Derved opfyldes alle krav til god tolketeknik og arbejdsetik.

Upartisk tolkeservice

Alle tolke hos Filsam Translator ved, hvad god tolketeknik er – og udfører deres opgaver derefter. Det indebærer blandt andet, at de forholder sig upartisk og neutralt i forbindelse med enhver form for tolkeservice. Tolken fungerer udelukkende som formidler af samtalen og gengiver det sagte uden fortolkning. Dialogen foregår altid mellem borger og tolkebruger – og ikke mellem borger/tolkebruger og tolk.


​Da tolken er formidler af samtalen, er han/hun derfor være upartisk og neutral. Tolkens opgave er at oversætte det sagte ordret - uden fortolkning af det sagte. Hvis tolken er i tvivl om, hvad der er blevet sagt, skal tolken spørge ind til det. sagte og gengive den forklaring, som gives. Alt det sagte skal tolkes i 1.person.

Desuden har alle vores tolke pligt til at undersøge hvilken type tolkeopgave, der er tale om, forberede sig både på opgavens omstændigheder, og på hvordan opgaven kan gennemføres bedst muligt.

Tolkeguide

Har du spørgsmål

Lyder en af vores services som noget for dig eller mangler du hjælp? Brug formularen og få svar på dine spørgsmål.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Samarbejdspartnere​

Adresse

Filsam Translator

Børupvej 73

8310 Tranbjerg J

CVR: 40157433

E-mail: info@filsamtranslator.dk

E-fax nummer: 4569803404

Book et møde

51 88 63 22

Telefontider:

Mandag - Tordag kl. 08:00 - 16:00

Fredag fra 08:00-14:00

​Akut telefon: 61 51 71 59

Følg os

linkedin-white  LinkedIn

fb-f-logo-white-29  Facebook