​​Pro­fes­sio­nel og em­pa­tisk tol­ke­ser­vi­ce​​

​Book en service

Tolkebureau som bryder barrierer og bygger relationer

Velkommen til tolkebureauFilsam Translator. Vi er en landsdækkende konsulentvirksomhed, der yder services til en lang række aktører - private som offentlige. Vores kunder kommer primært fra Aarhus, Silkeborg og Horsens, men vi servicerer gerne kunder fra hele Østjylland.

Hos Filsam Translator bryder vi barrierer og bygger stærke relationer på tværs af sprog og kulturelle forskelligheder. Vi har masser af erfaring inden for tolkning, mentorstøtte og kulturformidling, og netop derfor leverer vores oversættelsesbureau en så høj og effektiv standard. Hos os gør vi alle vores ypperste for at være med til at udvikle et bæredygtigt og dynamisk samfund, og benytter os af alle vores ressourcer og kompetencer på den bedst mulige måde.

Et oversættelsesbureaumed en social ansvarlighed

Vi er et tolkebureau, som arbejder med over 60 forskellige sprog​​, herunder alt fra engelsk til kinesisk, hvilket gør os i stand til at imødekomme mange forskellige behov. Vi skaber værdi ved at sætte mennesket i centrum.

Sammen med vores samarbejdspartnere bruger vi sprog til at skabe en jævn balance og er klar til at hjælpe dig med lige dén tolkeservice, du har brug for, ved at skræddersy en aftale, som stemmer overens med dine ønsker og behov. ​

Kontakt vores tolkebureaufor flere informationer

Mangler du hjælp til oversættelse af tekst, eller kunne du tænke dig at høre mere om vores priser? Så kontakt vores oversættelsesbureau med det samme på tlf. 51 88 63 22 eller på e-mail info@filsamtranslator.dk, så vender vi straks tilbage. 

Samarbejdspartnere​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Få en mentor, som giver dig den støtte du har brug for

Vo­res men­to­rer støt­ter bor­ge­ren i at bli­ve godt fun­de­ret i sin nye til­væ­rel­se i Dan­mark i alle re­le­van­te aspek­ter; so­ci­alt, be­skæf­ti­gel­ses- og ud­dan­nel­ses­mæs­sigt og i at føle ejer­skab for egen ud­vik­ling.

Der­for ud­ar­bej­der vi sam­men med of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner og pri­va­te ak­tø­rer hel­heds­o­ri­en­te­re­de løs­nin­ger til det en­kel­te in­di­vid med af­sæt i loven om en ak­tiv be­skæf­ti­gel­ses­ind­sats, in­te­gra­tions­lo­ven, loven om en ak­tiv so­ci­al­po­li­tik og ser­vi­ce­loven.

Kulturformidling

Hvad synes du om kultur?

I Filsam Translator har vi gennem mange års erfaring tilegnet os en al­si­dig og dyb kul­tur­for­stå­el­se, der gør os i stand til at iden­ti­fi­ce­re ube­vid­ste ad­færds­møn­stre og uskrev­ne reg­ler in­den for for­skel­li­ge kul­tu­rer. 

Denne erfaring deler vi ud af for hjælpe andre med at blive selvstændige medborgere, som yder deres bedste i det danske samfund ved at vejlede dem igennem den kulturelle jungle gennem foredrag og kurser.

Læs om vores kulturformidling​

Adresse

Filsam Translator

Børupvej 73

8310 Tranbjerg J

CVR: 40157433

E-mail: info@filsamtranslator.dk

E-fax nummer: 4569803404

Book et møde

51 88 63 22

Telefontider:

Mandag - Tordag kl. 08:00 - 16:00

Fredag fra 08:00-14:00

​Akut telefon: 61 51 71 59

Følg os

linkedin-white  LinkedIn

fb-f-logo-white-29  Facebook